Status vaksinasi anda
Nama
Tien Lu
Kad Pengenalan / Nombor Pasport
Nombor Telefon
janji temu
Fasiliti Kesihatan
Lokasi Pusat Pemberian Vaksinasi
Status Janji Temu
TELAH DIJADUAL
SEDANG DIPROSES
SELESAI
Tarikh janji temu
Masa janji temu
Anda boleh menukar tarikh janji temu 3 hari sebelum tarikh vaksinasi yang telah ditetapkan. Penukaran tarikh janji temu boleh dibuat melalui aplikasi MySejahtera atau Talian Pendaftaran Vaksinasi COVID-19 Kebangsaan 📞 1800-888-828.
janji temu
Fasiliti Kesihatan
Lokasi Pusat Pemberian Vaksinasi
Status janji temu
TELAH DIJADUAL
SEDANG DIPROSES
SELESAI
Tarikh janji temu
Masa janji temu
Anda boleh menukar tarikh janji temu 3 hari sebelum tarikh vaksinasi yang telah ditetapkan. Penukaran tarikh janji temu boleh dibuat melalui aplikasi MySejahtera atau Talian Pendaftaran Vaksinasi COVID-19 Kebangsaan 📞 1800-888-828.
Jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi Talian Pendaftaran Vaksinasi COVID-19 Kebangsaan untuk maklumat lanjut.