Terdapat 3 cara mudah untuk mendaftar vaksinasi COVID-19.
*Jika anda adalah pengguna MySejahtera, sila buat pendaftaran vaksinasi melalui aplikasi, ini kerana semua maklumat anda sudah berada di dalam rekod pangkalan data.
PILIHAN 1
Muat turun dan
daftar melalui aplikasi
MySejahtera*
PILIHAN 2
Daftar vaksinasi
terus melalui
laman web
PILIHAN 3
Hubungi kami dan
pegawai
perhubungan
pelanggan akan
membantu proses
pendaftaran anda